From goat to goat

Het gaat door!

Met behulp van het Lejofonds, vertegenwoordigd door Herma en Leo, wordt een geitenproject gestart op het terrein van de, vooruit nog een keer voluit, Good Samaritan Integrated Primary School.
Als we het goed zeggen moeten er wat dure namen gebruikt waren. Eerder hebben we aangegeven dat de GS is opgericht door een aantal gehandicapte volwassenen. Zij hebben zich verenigd in een stichting met de naam: Foundation of Disabled Employees Development and Employment Promotion Organization, afgekort FDEDEPO.
Het is deze stichting die met behulp van het Lejofonds een geitenproject opzet onder de naam: “Goat to goat Modern Demonstration Farm at Good Samaritan Integrated Primary School, Mukono. Zo, dat is eruit.
De stichting bezit op dit moment al een bok en twee geiten voor de vleesproductie.

Het Lejofonds bekostigt in ieder geval 20 drachtige geiten (dus 20 x 2 geiten) van het Zuidafrikaner ras, een deel gericht op de vleesproductie, een deel op de melkproductie. Eerder hebben we al aangegeven waarom er gewerkt wordt met dit ras. De drachtige geiten worden in eerste instantie gestald op het terrein van de stichting. Daarvoor zijn stallen nodig. Deze zullen zoveel mogelijk gebouwd worden met lokale materialen.
De kosten van de bouw komen voor rekening van het Lejofonds.

Twee directeuren van de stichting krijgen gedurende twee weken een intensieve training van de plaatselijke veearts inzake het houden en verzorgen van de geiten en bokken. Ook deze kosten komen voor rekening van het Lejofonds. De drachtige geiten worden gekocht op een grote boerderij in de omgeving van Luwero, een stadje, een uur rijden ten noorden van de hoofdstad Kampala.
De transportkosten komen voor rekening van het Lejofonds.

Uit drie “county’s,” te weten Mukono Town Council, Nakisunga en Nnama, een gebied met ongeveer drieduizend inwoners worden via de “leaders” van de county’s gezinnen geselecteerd die in aanmerking komen voor een geit.
Het eerst komen in aanmerking gezinnen die een gehandicapt kind hebben dat niet naar school gaat omdat het schoolgeld niet betaald kan worden.
Vervolgens weeskinderen die door anderen worden opgevangen.
De derde categorie betreft de armste gezinnen en tot slot ouderen. Een combinatie van verschillende categorieën is uiteraard mogelijk.

Gezinnen of families die een geit krijgen dienen zelf een stal te bouwen. Daarnaast krijgen zij vooraf van de twee getrainde directeuren een training in het verzorgen van de geiten. De drachtige geiten worden niet direct bij de families en gezinnen gestald omdat dit teveel risico’s met zich meebrengt. Een training in het verzorgen van geiten vooraf op het terrein van de stichting is beter. De toepassing daarvan in de praktijk en het opdoen van ervaring gebeurt met de jonge geit en niet met de moedergeit. Voor het toezicht houden en verzorgen van de moedergeiten is een verzorger nodig.
Het Lejofonds betaalt de salariskosten voor het eerste half jaar.

Wanneer een geit wordt gegeven aan een gezin of familie uit genoemde categorieën dan is dat aan een voorwaarde verbonden. De eerste worp van de gekregen geit (dit kunnen 1 of 2 jonge geitjes zijn) wordt afgestaan om weg te geven aan een nieuwe familie. Eventueel kan het tweede geitje van een worp terugvallen aan de stichting om kosten te dekken. Door dit sneeuwbaleffect kunnen steeds meer mensen geholpen worden. De essentie van het project, doorslaggevend voor het Lejofonds om erin te stappen.

Na twee jaar wordt het project geëvalueerd. Conclusies zijn richtinggevend voor het vervolg.
Op dit moment zijn wij bezig met het opstellen van een overeenkomst waarin wij o.a. vastleggen hoe het Lejofonds op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen binnen het project.

Bij het aangaan van de verplichtingen van het Lejofonds aan de stichting hebben we meegenomen dat de vastenactie 2009 van de Jozefschool te Texel t.b.v. het Lejofonds een eclatant succes wordt.

Zo gauw wij definitief het fiat geven wordt begonnen met het bouwen van de stallen. Wij zullen dit vastleggen op foto en op de weblog weergeven. Kort daarna volgt de aanschaf van de geiten. Afgesproken is dat wij meegaan naar Luwero om de geiten uit te zoeken. Ook daar zullen wij een video- en fotoverslag van maken. Wij zullen een aantal families bezoeken die in aanmerking komen voor een geit en daar verslag van doen. Duidelijk zal worden dat mensen zo een nieuwe toekomst krijgen.

We wensen vanaf deze plaats de Jozefschool te Texel heel veel succes met hun actie “een karweitje voor en geitje”. In elke klas ligt een geit in stukjes hebben we begrepen. Elke euro levert een stukje geit op. Uiteindelijk levert dat een hele geit op. Ons advies: Gebruik ook de munteenheid van Oeganda. 1 euro is 2500 Oegandese shilling. Wie weet halen jullie de miljoen! Wie weet halen jullie meerdere miljoenen. Dat is dan voer voor de Texelse Courant.

Inmiddels hebben wij van enkele particulieren ook het verzoek gekregen een geit voor hun rekening te nemen. Fantastisch. Goed voorbeeld doet volgen denken wij dan. Als je hier bent weet je dat het zo verschrikkelijk hard nodig is. Kredietcrisis of niet.

Geen reakties op “From goat to goat”

Geef een reaktie