Geen bokkensprongen maken, maar wel vooruit met de geit.

Uit de weblog is op te maken dat er giften binnenkomen voor het Lejofonds.
We doen daarbij de toezegging dat we het geld goed zullen besteden. We willen daarmee geen gekke bokkensprongen maken.

Bij ons bezoek aan de drie county’s  waar het geitenproject loopt, hoorden we telkens dat er nog veel kinderen niet naar school gaan omdat ouders het schoolgeld niet kunnen betalen.
Dat blijft ons bezighouden. Bij ons geitenproject op de Good Samaritanschool hebben we ook een Zuid-Afrikaanse bok aangeschaft. Kunnen we die niet een plezier doen met ‘lokale’ geiten?. Of kunnen deze geiten dat niet aan? De veearts beaamt dat het mogelijk is. De jonkies krijgen Zuid-Afrikaans bloed, wat de kwaliteit en de waarde alleen maar ten goede komt. De ‘lokale’ geiten zijn lang niet zo duur in aanschaf als de Zuid-Afrikaanse geiten. Een Zuid-Afrikaanse bok is beschikbaar. Geitenproject nummer twee is geboren. Van de giften willen we 11 lokale geiten kopen. Deze geiten komen op het terrein van de Good Samaritanschool te staan. De Zuid-Afrikaanse bok mag ook hier zijn werk doen. Als de geiten in verwachting zijn gaan ze naar geselecteerde gezinnen in een van de county’s waar veel kinderen nog niet naar schoolgaan omdat de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen terwijl dit niet al te hoog is vergeleken met andere scholen.
We stellen dezelfde voorwaarden als in het andere project. Families die een kind hebben dat nog niet school gaat krijgen voorrang. Een gezin dat een geit krijgt is verplicht het eerst geboren geitje door te geven aan een andere familie. Het door ons zo gewenste ’sneeuwbaleffect’ wordt op deze wijze  gegarandeerd. De directeuren van de Good Samaritanschool geven hun medewerking. Zij zullen ook weer zorgen voor de selectie van gezinnen en ervoor zorg dragen dat de geiten op de goede plaats komen. De ‘leaders’ zullen erop toezien dat een kind uit het gezin dat een geit krijgt naar school gaat en tenminste de primary school afmaakt. We kopen 11 geiten bij een ‘handelaar.’ Deze man zoekt in de regio de geiten bij arme families en koopt ze van hen waardoor zij geld ter beschikking krijgen om een kind naar school te sturen. Mooi meegenomen. Om er zeker van te zijn dat we goede geiten kopen wordt de veearts weer ingeschakeld. Hij zal daarop toezien.
We kunnen de gulle gevers goede berichten sturen en dat geeft ons een goed gevoel.

Geen reakties op “Geen bokkensprongen maken, maar wel vooruit met de geit.”

Geef een reaktie