Het Lejofonds 2009. Op naar 2010!

Met behulp van het Lejofonds en de gulle gevers, genoemd in de rubriek ‘Dank’ zijn wij in staat geweest

• twee geitenprojecten op te zetten en te starten, waardoor
- kinderen en wezen van het internaat van de Good Samaritanschool d.m.v. geitenmelk aanvullende, goede voeding krijgen, belangrijk voor het verbeteren en instandhouden van een goede gezondheid;
- twee dove kinderen uit hun isolement zijn gehaald, zijn geplaatst op een internaat, nu onderwijs krijgen en speciaal onderwijs in de ’sign language’;
- vele families, veelal geïsoleerd wonend, door middel van geiten de beschikking krijgen over middelen om een kind naar school te sturen waardoor zij weer een toekomst hebben;
- steeds meer families hulp krijgen omdat andere families het eerstgeboren geitje aan hen geven;

• Verder heeft de Good Samaritanschool de beschikking gekregen over middelen om de ‘honger’ naar handvaardigheidslessen enigszins te stillen.

• De dove kinderen van de Bishop Westschool hebben voor de vrijetijdsbesteding een aantal spellen en spelen geleerd en de beschikking gekregen over bijbehorende materialen.

• De directeur van Besaniya Children’s Homeheeft de beschikking gekregen over financiële middelen om twee hectare land te ploegen om gewassen te planten, noodzakelijk voor de voeding van de weeskinderen.

• Voor een aantal gehandicapte kinderen hebben we kunnen bemiddelen in het verkrijgen van een rolstoel.

• Gehandicapte kinderen kennen nu de software van uitgeverij Bruna en genieten daarvan.


• Gehandicapte mensen uit Lusaki krijgen de eerstgeboren Zuid-Afrikaanse bok uit het project ‘Goat to Goat’, waardoor zij een project kunnen opzetten voor de eigen ‘lokale’ geiten.

• Door een prachtige gift hebben wij een laptop achter kunnen laten voor de directie en bestuur van de Good Samaritanschool waardoor zij effectiever kunnen werken voor de school en de in gang gezette projecten en niet meer stukken te hoeven laten uitwerken door anderen in Mukono. Daardoor hoeft er ook minder gereisd te worden, waardoor er wordt bespaard op kosten en tijd.

- Aan het Besanyia Childrens Home is een afdeling verbonden waar kinderen met handicaps aan hun ledematen worden behandeld. Deze afdeling heeft dringend behoefte aan vrijwilligers die als orthopeed ingezet kunnen worden. Wij zullen mogelijkheden onderzoeken.
- Zowel de Bishop Westschool als een school voor voortgezet onderwijs in Kiyunga willen graag in contact komen met Nederlandse ‘partnerschool’. Wij gaan op zoek.
- Voor de ‘Good Samaritanschool’ en een groep gehandicapte mensen in Lusaki onderzoeken we of er een afzetmarkt is voor hun ‘handicrafts’ en de mogelijkheden voor het maken van nieuwe producten.

Met de directie van de ‘Good Samaritan’ is afgesproken dat zij het Lejofonds driemaandelijks verslag doen over de voortgang en ontwikkelingen van het “Goat to goat” project. Via deze weblog zullen wij hierover via “Nieuwsbrieven” berichten.

De rest van 2009 zullen wij ook gebruiken om te onderzoeken hoe wij fondsen kunnen verwerven voor onze activiteiten in Oeganda 2010.

Tot slot willen wij iedereen, die op welke wijze dan ook belangstelling heeft gehad voor ons werk in Oeganda nog eens hartelijk bedanken.
Wij hopen via de ‘nieuwsbrieven’ contact te blijven houden.

Geen reakties op “Het Lejofonds 2009. Op naar 2010!”

Geef een reaktie